روش پرداخت وجه

 

مبالغ فروشنده ها به چه صورت پرداخت می شود؟

پس از هر فروش تا ۲۴ ساعت وجه به حساب فروشنده واریز می گردد. این روال به صورت کارت به کارت انجام می شود. تعداد فروش ها و مبالغ در پروفایل هر فروشنده قابل مشاهده می باشد.

توسط
تومان