مدل سازی دسترسی الکترونیکی برای دوره یادگیری الکترونیکی ترکیبی

عنوان مقاله:  E-inclusion modeling for blended e-learning course

چکیده مقاله:

این مطالعه به مسئلۀ دسترسی الکترونیکی می پردازد که مربوط به دسترسی بسیاری از افراد است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات سود میبرند. علیرغم این واقعیت که اتحادیه اروپا اعلامیه دسترسی را در سال ۲۰۰۶ قبول کرد که هدف آن کاهش عدم توافق بین افراد و بهبود مهارت های الكترونیكی در میان مردم است، امروزه مشكل دسترسی الكترونیكی وجود دارد. بنابراین لازم است که رویکردی برای ارتقاء دسترسی الکترونیکی در جامعه ایجاد شود. در این مطالعه رویکرد طراحی دقیقی را پیشنهاد می دهیم که رضایت دانشجویان  از محیط آموزش الکترونیکی و مواد آموزشی، توانایی دانشجویان برای یادگیری، اشتیاق معلمان برای اشتراک دانش و دیگر عوامل را در نظر میگیرد. علاوه بر این معتقدیم که دسترسی الکترونیکی  نه تنها به معنی سطح بالای مهارت های دیجیتالی است، بلکه استفاده از این مهارت های دیجیتال برای بهره بردن از فناوری میباشد. برای بدست آوردن پیش بینی کننده ها برای الگوریتم ها، محدوده مطالعه داده ها را بر مبنای تئوری مدیریت دانش قرار می دهیم. هدف از کار پیشنهادی، پیش بینی مدل نظری است که بر مبنای ادغام چندین الگوریتم به عنوان تجزیه و تحلیل خوشه ای رگرسیون چند ضلعی است. این الگوریتم ها براساس اطلاعات آماری به دست آمده برای ارزیابی گروهی متشکل از ۱۰۰ دانشجوی ترکیبی از دوره الکترونیکی محاسبه شده است. در این مقاله طرحی برای پیش بینی درجه دسترسی الکترونیکی دانشجو بر اساس یادگیری ماشینی و رویکرد عامل هوشمند پیشنهاد شده است. ما دو فرایند اصلی در سیستم پیش بینی ورودی را شناسایی کردیم. اولین فرآیند شامل فعالیت های یادگیری عامل می شود. دو فرایند اصلی را در سیستم پیش بینی ورود به سیستم شناسایی کردیم. اولین فرآیند شامل فعالیت های یادگیری عامل می شود. عوامل هوشمند، الگوریتم مناسب را برای پیش بینی درجه دسترسی الکترونیکی دانشجو بر اساس رگرسیون خطی یا تجزیه خوشه ای یاد می گیرند. فرایند دوم شامل فعالیت هایی برای پیش بینی درجه دسترسی الکترونیکی دانشجو میباشد. این فرایند همچنین شامل تجزیه و تحلیل خطرات انعطاف پذیری و ارتباط بین دانشجو و مدرس میباشد. مدل پیشنهادی دسترسی الکترونیکی شامل نمودار هدف، نمودارهای مورد استفاده و الگوریتم های اصلی سیستم می باشد. به عنوان نتیجه مدل دسترسی الکترونیکی الگوی پیش بینی میزان دسترسی الکترونیکی فردی و نیز عوامل ریسک پذیری فرد، به عنوان مثال مواد آموزشی الکترونیکی نامناسب یا عدم علاقه به یادگیری یا عدم رضایت از محیط یادگیری الکترونیکی و سایر عوامل میباشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان