گروه علوم انسانی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Discourse Analysis and Public Policy Research چکیده مقاله: مدارس زیادی در زمینه تجزیه و تحلیل گفتمان وجود دارد که متضمن روش شناسی متفاوتی هستند. بعضی از تحلیل گران که زمینه های سیاست عمومی را بررسی می کنند، روش ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Integration of aggregate distribution and dynamic transportation planning in a supply chain with capacity disruptions and the ripple effect consideration چکیده مقاله: در این مقاله تصمیمات پویا برنامه ریزی از یک ارائه دهنده خدمات تدارکات را بررسی می­کنیم ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Financial penalties and bank performance چکیده مقاله: این مقاله به بررسی تأثیر مجازات های مالی بر سودآوری و عملکرد سهام بانک ها می پردازد. با استفاده از مجموعه داده های منحصر به فرد از 671 مجازات مالی که ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Differences in audit pricing between voluntary and mandatory audits چکیده مقاله: هدف - علیرغم تحقیقات گسترده درمورد عوامل تعیین قیمت گذاری حسابرسی در هر دو بخش عمومی و خصوصی، هیچ پژوهشی در مورد تفاوت های هزینه های حسابرسی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: public sector values and productivity چکیده مقاله: ارزش های بخش دولتی تعیین کننده ی ابزارهای پاسخگویی و مسئولیت پذیری دموکراتیک، ساختارها، فرهنگ ها و فرایندهای سازمانی و شیوه ی برخورد با کارمندان و حتی تعریف مفاهیم عمومیت هستند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Spatial patterns of international tourist flows: towards a theoretical framework چکیده مقاله: این مقاله دارای دو هدف اصلی می باشد. هدف اول، شامل ارائه یک مرور کلی از جنبه های اصلی تحقیق در مورد الگوهای فضایی جریان گردشگری ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks چکیده مقاله: این مقاله مساله رقابت در بازارهای بانکی دوگانه را به وسیله تحلیل عوامل تعیین کننده نرخ سپرده در بانک های اسلامی و متعارف، مورد ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Blockchain in government: Benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing چکیده مقاله: زنجیره بلوکی به طیف وسیعی از فن آوری های هدف عمومی برای تبادل اطلاعات و معاملات دیجیتال در شبکه های توزیع اشاره می ...
1 2 3 6
توسط
تومان