بیولوژی و علوم پزشکی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Confirmation of Skin Doses Resulting from Bolus Effect of Intervening Alpha-cradle and Carbon Fiber Couch in Radiotherapy چکیده مقاله: در این مطالعه، محاسبات برنامه های بهبود درمان از اسکین دوزها را با استفاده از اثر بولوس ناشی از ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: An Update of Couch Effect on the Attenuation of Megavoltage Radiotherapy Beam and the Variation of Absorbed Dose in the Build-up Region چکیده مقاله: فیبرکربن به دلیل ویژگی هایی شامل تضعیف کم پرتو نسبت به سایر مواد مورد ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Composite Double-Networke hedrogels to improve adhesion on biological surfaces    چکیده مقاله: علی‌رغم توسعه هیدروژل  با خواص مکانیکی بالا،چسبندگی ناکافی بین این مواد و سطوح زیستی به طور قابل‌توجهی کاربرد آن‌ها در حوزه پزشکی را محدود می‌سازد. با کنترل فرایندهای تغلیظ، یک محلول پلیمری دوتایی(هیدروژل شبکه دوگانه) با حجم۹۰ % آب طراحی نمودیم که این ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: What is search engine optimization: SEO چکیده مقاله: وب سایت هایی که دیگر وب سایت ها را براساس کلمات کلیدی، توضیحات و محتویات آنها شاخص گذاری  و طبقه بندی می کنند و ازاینرو آسان تر و سریع تر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph چکیده مقاله: کنه انگلی varroa بزرگترین عامل افت سلامت زنبورعسل در جهان است. درک بهتر ارتباط این انگل و میزبان آن برای بهبود فعالیت مدیریت ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Numerical study of turbulent flow and heat transfer in cross-corrugated triangular ducts with delta-shaped baffles چکیده مقاله: 2-3روش انحلال: پارامترهای هندسی کانال جریان در جدول 1 بطور خلاصه آمده اند، که براساس زاویه راس دسته بندی می شوند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Kinetics of Oxidation of Amino Acids by Alkaline Hexacyanoferrate(iii) چکیده مقاله: سینتیک اکسیداسیون اسیدهای آمینه (لیزین، آرژینین و هیستیدین) با قلیای هگزاسیانوفرات(111) در مقاومت ثابت یونی در محدوده دمایی318-338 درجه کلوین مطالعه شده است.این نرخ به قدرت اولیه ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: The Sterility Test چکیده مقاله: این بخش به معرفی تست استریلتی می­پردازد. که یک آزمون اجباری برای فراورده­های دارویی از لحاظ آسپتیکی( ضد عفونی) و دستگاه های پزشکی می­باشد. متداول­ترین روش، روش­های مبتنی بر کشت میکروب در آزمایشگاه ...
1 2 3 4
توسط
تومان