پیوند همگن‌سازی و تراکم در آلیاژهای W-Ni-Cu از طریق مفاهیم منحنی تف‌جوشی مرجع (MSC)

عنوان انگلیسی مقاله:

Linking homogenization and densification in W–Ni–Cu alloys through master sintering curve (MSC) concepts

چکیده مقاله: تاثیرات همگن‌سازی ماتریسی روی تف‌جوشی با استفاده از براده‌های از پیش مخلوط شده و آلیاژشده Ni و Cu در آلیاژهای سنگین تنگستن بررسی شده‌است. درجه همگن‌سازی ماتریسی از طریق دو تکنیک تجزیه و تحلیل حرارتی مختلف مطالعه شده‌است که شامل اختلاف دمایی و جذب انرژی است. رفتار ذوب سیستم جهت تعیین سطح همگن‌سازی ماتریسی و ربط دادن آن به ریزساختارهای حاصل‌شده استفاده می‌شود. تاثیرات مقدار Ni-Cu، نرخ گرمایش و نوع براده Ni-Cu روی همگن‌سازی ارزیابس شده‌است. تراکم ازطریقمفاهیممنحنیتف‌جوشیمرجع (MSC) تجزیه و تحلیل گشته و به همگن‌سازی براده‌های Ni و Cu ربط داده می‌شود. یافته‌ها پارامترهای پردازش را برای همگن‌سازی W-Ni-Cu با استفاده از براده‌های از پیش مخلوط شده Ni-Cu تعریف می کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان