مطالعه‌ی آزمایشگاهی بر روی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی کامپوزیتی مسلح شده توسط ورق فولادی

عنوان انگلیسی مقاله:

Experimental study on seismic behavior of steel plate reinforced concrete composite shear wall

چکیده مقاله: دیوار برشی کامپوزیتی مسلح شده توسط ورق فولادی (SPRW) گونه‌ای نوین از دیوارهای برشی کامپوزیتی می‌باشد که از یک ورق فولادی که در وسط دیوار برشی بتن آرمه قرار گرفته، تشکیل شده است. این نحوه‌ی قرار گیری به این هدف انجام شده است که بتواند عمل‌کرد دیوار را بهبود ببخشد؛ به گونه‌ای که ورق فولادی می‌تواند به صورت مؤثر عمل‌کرد لرزه‌ای را بهتر نماید و بتن می‌تواند از کمانش و خوردگی ورق فولادی جلوگیری کند. در این مقاله، تعداد ۱۶ عدد نمونه‌ی SPRW و سه عدد نمونه‌ی دیوار برشی بتن آرمه‌ی معمول به منظور آزمایش تحت بار چرخه‌ای طراحی شد. هدف از طراحی نمونه‌ها بررسی عمل‌کرد لرزه‌ای شامل نحوه‌ی شکست، مکانیزم شکست، ظرفیت باربری، شکل پذیری، استهلاک انرژی و … بوده است. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، تأثیرات  پارامترهای مختلفی از جمله نسبت ابعادی، ضخامت دیوار و ورق فولادی و جزئیات سازه‌ای بر رفتار لرزه‌ای SPRW مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، مدلی برای نمودار چرخه‌ای و ظرفیت برشی بر اساس داده‌های بی‌شمار آزمایش و روابط ظرفیت برشی ارائه شده در آیین نامه‌های طراحی کنونی توسعه داده شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان