سینتیک دی هیدراسیون کاتالیستی فاز آبی ۲- پروپانول

عنوان انگلیسی مقاله: Kinetics of Aqueous-Phase Catalytic Dehydration of 2-Propanol

چکیده مقاله: دی هیدراسیون کاتالیستی فاز آبی ۲- پروپانول در یک رآكتور دوغابی مورد بررسی قرار گرفت. آلومینا، زئولیت ۱۳X، SAPO-5 و سیلکالیت، در دی هیدراسیون فاز مایع ۲-پروپانول در ۴۶۳ کلوین فعال هستند و سیلیکالیت فعالترین کاتالیزور است. پروپیلن به عنوان محصول اصلی واکنش شناخته شده است، و دی ایزوپروپیل اتر و استون به مقدار جزئی تشکیل شد. سینتیک واکنش با استفاده از سیلیکالیت در محدوده دما از ۴۳۴ تا ۴۶۳ کلوین و در محدوده غلظت ۴ تا ۱۰ درصد مولی ۲-پروپانول در آب تعیین شد. مکانیسم نوع LHHW با تک سایت به خوبی داده های سینتیکی را توصیف میکرد.اب واکنش دی هیدراسیون را مهار میکند. . انرژی فعالسازی ۲۲۶٫۸ کیلوژول بر مول و گرمای جذب برای ۲-پروپانول و آب به ترتیب ۴۵٫۵ – و ۹٫۶ – کیلوژول بر مول تعیین شد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان