دی هیدراسیون کاتالیستی انتخابی فورفوریل الکل به ۲و۲- دی فورفوریل اتر با استفاده از کاتالیست پلی اگزومتالات.

عنوان انگلیسی مقاله:

Selective catalytic dehydration of furfuryl alcohol to 2, 2′-difurfuryl ether using a polyoxometalate catalyst 

چکیده مقاله: ادویه مطلوب ۲و۲- دی فورفوریل اتر به طور گسترده ای در صنعت مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد با این وجود، علیرغم تلاش های تحقیقاتی فشرده، تا به امروز یک تکنیک سنتزی سازگار با محیط زیست و عملی برای ۲و۲- دی فورفوریل هنوز در دسترس نیست. در اینجا، ما یک رویکرد جدید را با استفاده از کاتالیست پلی اگزومتالات مورد بررسی قرار می دهیم تا فورفوریل الکل با دی هیدراسیون کاتالیستی انتخابی به ۲و۲- دی فورفوریل اتر تبدیل کنیم. ما با استفاده از این روش با استفاده از کاتالیست پلی اکسومتالات (POMs) ({[(CH3CH2CH2CH2)4N]2[SMo12O40]}) تولید ۲،۲′-دی فورفوریل اتر با جداسازی محصول به میزان ۳۰/۸۶٪ را انجام دادیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان