مدیریت

نمایش 3 نتیحه

  • تحلیل گفتمان و پژوهش سیاست عمومی

    42,800 تومان تعداد فروش : 0
  • تفاوتهای قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی داوطلبانه و اجباری

    28,500 تومان تعداد فروش : 0
  • یکپارچه سازی توزیع کل و برنامه ریزی حمل و نقل پویا در یک زنجیرتامین با اختلالات ظرفیت و توجه به اثرموج دار شدن

    46,800 تومان تعداد فروش : 0