علوم انسانی

نمایش 5 نتیحه

 • اختلال hoarding یا انباشتن و ذخیره کردن

  12,000 تومان تعداد فروش : 0
 • تحلیل گفتمان و پژوهش سیاست عمومی

  42,800 تومان تعداد فروش : 0
 • تفاوتهای قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی داوطلبانه و اجباری

  28,500 تومان تعداد فروش : 0
 • مجازات های مالی و عملکرد بانک

  54,000 تومان تعداد فروش : 0
 • یکپارچه سازی توزیع کل و برنامه ریزی حمل و نقل پویا در یک زنجیرتامین با اختلالات ظرفیت و توجه به اثرموج دار شدن

  46,800 تومان تعداد فروش : 0