فروشگاه طرح ۲

 • اختلال hoarding یا انباشتن و ذخیره کردن

  12,000 تومان تعداد فروش : 0
 • تحلیل گفتمان و پژوهش سیاست عمومی

  42,800 تومان تعداد فروش : 0
 • تأیید میزان دوز اسکین ناشی از اثر بولوس در مداخله alpha-cradle و فیبر کربنی در رادیوتراپی

  37,500 تومان تعداد فروش : 2
 • اثر تخت های فیبرکربن بر میزان تضعیف پرتو در رادیوتراپی مگاولتاژ و میزان تغییرات دوز

  20,000 تومان تعداد فروش : 0
 • یکپارچه سازی توزیع کل و برنامه ریزی حمل و نقل پویا در یک زنجیرتامین با اختلالات ظرفیت و توجه به اثرموج دار شدن

  46,800 تومان تعداد فروش : 0
 • مجازات های مالی و عملکرد بانک

  54,000 تومان تعداد فروش : 0
 • هیدروژل های شبکه دوگانه کامپوزیت جهت بهبود چسبندگی سطوح زیست-شناختی (بیولوژیکی)

  38,600 تومان تعداد فروش : 0
 • بهینه سازی موتور جستجو(SEO) چیست؟

  31,000 تومان تعداد فروش : 0
 • نانوالیاف پلی آمید ۶/ کیتوسان بعنوان بستر تثبیت آنزیم لاکاز قارچ رنگین کمان جهت حذف ترکیبات شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز

  39,900 تومان تعداد فروش : 0
 • Varroa destructor اصولا روی بافت چربی بدن زنبورعسل بجز همولنف تغذیه می‌کند

  34,800 تومان تعداد فروش : 0
 • تفاوتهای قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی داوطلبانه و اجباری

  28,500 تومان تعداد فروش : 0
 • شناسایی حرکت غیر پارامتری با استفاده از مدل های گیبس چند متغیره

  38,900 تومان تعداد فروش : 0
توسط
تومان