مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: 3D High-Efficiency Video Coding for Multi-View Video and Depth Data چکیده مقاله: این مقاله توسعه کدگذاری ویدئویی (HEVC)استاندارد با کارایی بالا را برای کد گذاری ویدئو های چند رسانه ای و داده های عمیق توصیف می کند.علاوه ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Mining Bad Credit Card Accounts from OLAP and OLTP چکیده مقاله: کمپانی های تولید کننده کارت های اعتباری، حساب ها را بر مبنای تاریخ داده ها به دو دسته معتبر و بی اعتبار طبقه بندی میکنند با ...
مقاله-ترجمه-شده
  عنوان انگلیسی مقاله: Ways and possibilities of creating medical information systems based on OLAP-technology چکیده مقاله: این مقاله در مورد اصول ایجاد سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر تکنولوژی دیتاست چند بعدی OLAP بحث میکند.مقاله چکیده ای از این تکنولوژی ...
1 24 25 26
توسط
تومان