زمانبندی وظایف مبتنی بر یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی در محاسبات ابری

عنوان مقاله:

Task scheduling for cloud computing using multi-objective hybrid bacteria foraging algorithm

چکیده مقاله: امروزه محاسبات ابری به ارائه هر نوع خدمات محاسباتی و کامپیوتری بواسطه اینترنت اطلاق می گردد. خدمات ابر اجازه استفاده از داده‌هایی که توسط اشخاص ثالث یا شخص دیگری از راه دور مدیریت می‌شوند را به افراد و سازمان‌های تجاری دیگر می دهند. بیشتر ارائه‌دهندگان ابر، خدمات خود را تحت یکسری محدودیت‌هایی که بر پایه توافقنامه های سطح خدمات تعریف و تصویب گردیده پشتیبانی می­کنند. توافق‌نامه‌های سطح خدمات متشکل از کیفیت‌های مختلف خدماتی است که توسط ارائه‌دهنده ارائه خواهد شد. یک محیط ابر را می‌توان به ۲ نوع طبقه‌بندی کرد:

  • ابرهای محاسباتی
  • ابرهای داده ای

در ابر محاسباتی، زمانبندی وظایف، نقش حیاتی در حفظ کیفیت خدمات و توافق سطح خدمات بازی می‌کند. بطوریکه زمانبندی وظایفآمد، یکی از گام‌های اساسی در راستای استفاده مؤثر از پتانسیل های محاسبات ابری است. روش پیشنهادی در این پایان نامه شامل ارائه یک الگوریتم زمانبندی وظایف با استفاده از یک رویکرد ترکیبی است که در حقیقت ترکیبی از ویژگی‌های مطلوب از دو الگوریتم فراابتکاری الهام گرفته از زیست‌شناسی است که بطورگسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، این دو الگوریتم شامل: الگوریتم ژنتیک و الگوریتم‌های جستجوی باکتری در محاسبات ابر می باشند. روش پیشنهادی در دو فاز مورد بررسی قرار میگیرد:

  • بهبود الگوریتم زمان‌بندی جهت کاهش زمان پاسخگویی
  • بهبود الگوریتم زمان‌بندی جهت کاهش مصرف انرژی

نتایج شبیه سازیها و پیاده سازیها حاکی از آن است که عملکرد الگوریتم پیشنهادی بهتر از الگوریتم‌های دیگر در مورد همگرایی، ثبات، کاهش زمان پاسخگویی و کاهش مصرف انرژی است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان