مقالات ترجمه شده
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: g-C3N4 supported metal (Pd, Ag, Pt) catalysts for hydrogen production from formic acid چکیده مقاله: کاتالیست های فلزی حمایت شده g-C3N4 (Pd، Ag، Pt) سنتز شدند و عملکرد کاتالیزوری آنها برای تولید هیدروژن از اسید فرمیک ارزیابی شد. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Ti-decorated graphitic-C3N4 monolayer: A promising material for hydrogen storage چکیده مقاله: کربن نیترید تک لایه گرافیتی (g-C3N4) مزین به Ti به عنوان یک سیستم مواد امیدوار کننده برای ذخیره سازی هیدروژن با ظرفیت بالا، از طریق محاسبات تئوری ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Dimensional effects of nanostructured Mg/MgH2 for hydrogen storage applications: A review چکیده مقاله: هیدروژن به دلیل دارا بودن انرژی بالای شیمیائی به عنوان سوخت ایده آل برای کاربردهای خودرو محسوب می شود. با این حال، برای ذخیره انرژی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Current research trends and perspectives on materials-based hydrogen storage solutions: A critical review چکیده مقاله: راه حل های موثر ذخیره سازی هیدروژن برای چندین دهه دنبال شدند و ذخیره سازی هیدروژن بر پایه مواد اخیرا با بیشترین علاقه ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Production of conjugated linoleic acid by food-grade bacteria: A review چکیده مقاله: اسید لینولئیک مزدوج (CLA) یک گروه از ایزومرهای اسید لینولئیک (LA) با مزایای سلامت بخش می باشد که تلاش برای به دست آوردن مواد غذایی را ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: The Sterility Test چکیده مقاله: این بخش به معرفی تست استریلتی می­پردازد. که یک آزمون اجباری برای فراورده­های دارویی از لحاظ آسپتیکی( ضد عفونی) و دستگاه های پزشکی می­باشد. متداول­ترین روش، روش­های مبتنی بر کشت میکروب در آزمایشگاه ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Degradation of Chondroitin Sulfate Proteoglycans Induces Sprouting of Intact Purkinje Axons in the Cerebellum of the Adult Rat چکیده مقاله: پروتروگلایسن های كندرويتين سولفات جزء اصلی ماتریس برون سلولی هستند و شبکه های  پرینئورال را تشکیل می دهند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimal power flow solution in power systems using a novel Sine-Cosine algorithm چکیده مقاله: کاربرد الگوریتم جدیدی این مقاله ارائه شده است که برپایه یک روش  Sine-Cosine  اصلاح شده به منظور حل مسئله جریان انرژی مطلوب (OPF) می ...
1 2 3 5
توسط
تومان