پوشش روانکاری جامد : توسعه اخیر و روند پیش رو

عنوان مقاله: Solid lubricant coatings: recent developments and future trends

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر گام های بلندی در فرمول بندی پوششهای روانکاری جامد برای طیف وسیعی از کابردهای صنعتی برداشته شده است . اکنون این پوششها به شکلهای نانوساختار و یا کامپوزیتی در دسترس هستند تا عملکرد بهتر و دوام بیشتری حتی تحت شرایط لغزشی سخت فراهم آورند . با همراه کردن این پوششها با راهبردهای مهندسی سطوح هوشنمد (همچون میکروبافی و یا الگوسازی) ، پژوهشگران به سطوح بالایی از عملکرد و دوام در کاربردهای اصطکاک شناختی(تربیولوژیکی) مطلوب دست یافته اند .  برخی از این پوشهای پیشرفته از نظر تجاری در دسترس بوده و الزامات همیشگی عملکردی و دوام برای کاربردهای اصطکاک شناسی سخت را براورده میسازند . این مقاله بررسی موجز تاریخی از توسعه پوششهای روانکار جامد را ارائه داده و مکانیسم روانکاری هر دو نوع سنتی و نوین روانکارهای جامد را گسترش خواهد داد . توجه خاصی بر تلاش های نوین که با هدف بهبود خواص این پوششها و گسترش استفاده از آنها در کاربردهای عملی انجام شده ،  معطوف خواهد بود .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان