سیستم آب شیرین کن (نمکزدایی) خورشیدی با استفاده از تبخیر افشانه (اسپری)

عنوان مقاله: Solar desalination system using spray evaporation

چکیده مقاله:

این مقاله یک روش یک مرحله ای برای بهبود تولید آب شیرین از آب شور با افزایش تبخیر و تراکم می باشد. یک کارخانه آزمایشی در یک منطقه خشک با ۱ متر مربع مساحت جمع آوری آب خورشیدی طراحی و جهت ارزیابی روش تک مرحله ای ساخته شده است . اثر پارامترهای اصلی بر تولید آب شیرین واحد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری، کارایی، نرخ بهره وری و نسبت تولید به دست آمده از واحد آب شیرین کن به شدت تحت تأثیر درجه حرارت آب ورودی و جریان قرار دارد. در محدوده مورد مطالعه، حداکثر بهره وری روزانه به ۹ لیتر بر متر مربع رسید. بر اساس این نتایج، تولید آب تازه تر از سیستم فعلی نسبت به سیستم آب شیرین کن رطوبتی خورشیدی مورد استفاده در مطالعات قبلی بالاتر است. حداکثر کارایی روزانه در سیستم آب شیرین کن حدود ۸۷٪ است. TDS (جامدات جامد حل شده) آب تازه تر ۴۰ ppm است. در نهایت، هزینه آب مقطر در هر لیتر ۰٫۰۲۹ دلار می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان