مهم ترین چالش های پیش روی حقوق بین الملل

عنوان مقاله:Routledge Handbook of International Law

چکیده مقاله:

در این فصل ،  فرصت ها و چالش های مهم مرتبط با حقوق بین الملل در آینده نزدیک مورد بررسی قرار می گیرند. این چالش ها و فرصت ها عبارتند از تلاش برای حمایت فعالان غیر دولتی از شخصیت های بین المللی حقوقی ، نیاز به فرآیندهای مناسب قانونگذاری، مرزهای در حال تغییر هنجارگرایی و سؤالات مرتبط با هنجارهای بینابینی یا قوانین سخت و صریح به عنوان هنجارهای حقوقی، مسایل ناشی از فقدان مکانیسم اجرایی در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی، تحولات در زمینه مکانیسم پاسخدهی، از جمله آنهایی که در مورد افراد و شرکت های چند ملیتی اعمال می شوند، آیا پیچیدگی ، تخصص و انشقاق قضایی رو به رشد در حقوق بین الملل، سیستم را زیر فشار قرار می دهد و یا احتمالا به عنوان نشانه ای از بلوغ است و در نهایت سوالات مشابه مطرح شده در مورد ناهمگونی گفتمان نظری در حقوق بین الملل.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان