عملیات واقعی سیستم مخزن با برنامه‌ریزی ژنتیکی

عنوان مقاله: Real-Time Operation of Reservoir System by Genetic Programming

چکیده مقاله: سیاست عملیات مخزن به مقادیر خاص متغیرهای قطعی و اقدامات قابل پیش‌بینی هم‌چون متغیرهای تصادفی بستگی دارد که اختلافات کوچک بر انتشار آب و کارآیی عملیات مخزن تاثیر می‌گذارد. منحنی‌های نمودار عملیاتی مخزن سیاست‌هایی هستند که انتشار آب را به متغیرهای قطعی و تصادفی هم‌چون حجم ذخیره‌سازی و جریان مرتبط می‌کنند. برای اجرای یک سیستم مخزن واقعی، یک مدل پیش‌بینی باید با منحنی‌های نمودار برای تخمین جریان به‌عنوان یک متغیر تصادفی همراه باشد. انتخاب نادرست این مدل پیش‌بینی محاسبات را افزایش داده و بر کارآیی عملیات مخزن اثرگذار است. بنابراین، استخراج یک سیاست عملیاتی به‌طور همزمان با پیش‌بینی جریان به اپراتور برای تصمیم‌گیری صحیح محاسبه میزان انتشار آب از مخزن بدون به‌کارگیری مدل پیش‌بینی کمک می‌کند. این مقاله کاربرد برنامه‌ریزی ژنتیکی درجهت توسعه سیاست عملیات مخزن همزمان با پیش‌بینی جریان را نشان می‌دهد. برای تعیین سیاست انتشار آب، دو منحنی قواعد عملیاتی در هر دوره زمانی بااستفاده از ۱) جریان و حجم ذخیره در آغاز هر دوره و ۲) جریان اولین، دومین و دوازدهمین دوره قبلی و حجم ذخیره در ابتدای هر یک از این دوره‌ها درنظر گرفته شده است. توابع هدف کسب شده آن قواعد تنها دارای ۴٫۸۶ و ۰٫۴۴ درصد اختلاف در مجموعه داده‌های آموزشی و آزمایشی می‌باشند. این نتایج نشان می‌دهند که پایگاه قواعد پیشنهادی براساس متغیرهای قطعی در تعیین منحنی‌های نمودار بهینه همزمان با پیش‌بینی جریان برای مخزن‌ها موثر واقع شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان