ارزش ها و بهره وری بخش دولتی

عنوان مقاله: public sector values and productivity

چکیده مقاله:

ارزش های بخش دولتی تعیین کننده ی ابزارهای پاسخگویی و مسئولیت پذیری دموکراتیک، ساختارها، فرهنگ ها و فرایندهای سازمانی و شیوه ی برخورد با کارمندان و حتی تعریف مفاهیم عمومیت هستند. علی رغم مفاهیم عاری از ارزش در مورد بهره وری که اغلب بنا به دلایل سادگی استفاده می شوند، چنین ایده ای در یک سطح انتزاعی تر تقریبا یک  افسانه است. برای مثال، با وجود اینکه صحبت کردن در مورد کارآمد ترین روش اجرای فرآیندها با توجه به خطوط زمانی و موثرترین روش تولید و کاهش هزینه مناسب است، تصور این واقعیت بی معناست که این ارزش ها تنها ساختارهای مهم ارزشمند در هر شرایطی هستند. علی رغم مهم بودن فرایندها، شفافیت ، دسترسی و تظاهر ممکن است در یک عملکرد پرسنلی خاص ، پروتکل تدارکات یا روش های مدیریت موردی مهم تر باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان