فهم کاربرد نظریه های روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریت مبتنی بر احتمالات

عنوان مقاله:

Realising the richness of psychology theory in contingency-basedmanagement accounting research

چکیده مقاله:

تا کنون، نظریات روانشناسی به طور گسترده ای در تحقیقات حسابداری مدیریت مبتنی بر احتمالات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما به نحوه به کارگیری این نظریات توجه کمتری شده است. پس از تجزیه و تحلیل و بررسی تحقیقات پیشین، به خصوص پژوهش های منتشر شده در زمینه تحقیقات حسابداری مدیریت، پنج راه حل را برای گسترش کاربرد نظریات روانشناسی در تحقیقات حسابداری مدیریتی مبتنی بر احتمالات شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است: (۱) ارتباط قوی تر بین مطالعات در سطوح فردی و سازمانی، (۲) دیدگاه پویا در روابط بین روش های حسابداری مدیریتی و فرآیندهای روانشناختی (۳) استفاده بیشتر از مطالعات میدانی در مقایسه با نظرسنجی، (۴) بررسی وابستگی متقابل بین روش های مدیریت حسابداری و انواع دیگر اطلاعات، و (۵) تمرکز بیشتر بر نقش احساسات.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان