یک طرح حفاظت جدید برای خطوط انتقال جبران‌ سری

عنوان مقاله:

A Novel Backup Distance Protection Scheme for Series-Compensated Transmission Lines

چکیده مقاله: حفاظت دیستانس متعارف به امپدانس توالی مثبت برای حفاظت خط دربرابر خطاهای کوتاه مدار اعمال می‌شود. خطوط جبران سری ممکن است به‌طور قابل ملاحظه‌ای، امپدانس توالی مثبت مسیر خطا را تغییر دهند و باعث عملکرد نادرست رله دیستانس می‌شود. برای مقابله با این مشکل، برای طراحی طرح جدید حفاظت دیستانس، امپدانس دوطرفه بین فازهای خطوط انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولتاژها و جریان‌های هردو انتهای خط برای محاسبه امپدانس دوطرفه بین رله و نقطه خطا اعمال می‌شوند. طرح پیشنهادی دارای عملکرد قابل اطمینان در محافظت علیه خطاهای تک فاز یا دو فاز زمین دارد و درنتیجه، می‌توان آن را به عنوان محافظ پشتیبان استفاده کرد. نتایج شبیه‌سازی، کارآیی روش پیشنهادی در محافظت از خطوط انتقال جبران سری را تایید می‌کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان