حفاظت از تصاویر پزشکی و اطلاعات مربوط به بیمار در مراقبت‌های بهداشتی: با استفاده از یک تکنیک هوشمند و نهان‌نگاری (واترمارکینگ) برگشت‌پذیر

عنوان مقاله:

Protection of medical images and patient related information inhealthcare: Using an intelligent and reversible watermarking technique

چکیده مقاله: این کار یک تکنیک هوشمند را برپایه نهان‌نگاری برگشت‌پذیر برای محافظت از بیمار و اطلاعات مربوط به درمان ارائه می‌کند. در تکنیک مطرح شده “IRW-Med” مفهوم تابع ترکیب برای کاهش اعوجاج (تاری) جایگذاری استفاده می‌شود در حالی که تبدیل موجک صحیح به عنوان یک دامنه جایگذاری برای حصول برگشت‌پذیری استفاده می‌شود. پردازش نمودار فراوانی بکارگرفته می‌شود تا از پاریز/ سرریز اجتناب شود. علاوه بر این توانایی‌های یادگیری برنامه نویسی ژنتیک (GP) برای انتخاب ضریب موجک هوشمند بکار گرفته می شود. در این زمینه، GP برای تکمیل مدل‌هایی استفاده می‌شود که نه تنها مصالحه‌ای بین نامحسوسی و ظرفیت نهان‌نگاری ایجاد می‌کنند، بلکه از وابستگی‌های پنهان ضریب موجک و اطلاعات مربوط به نوع زیرگروه نیز بهره می‌برند. تازگی تکنیک IRW-Med مطرح شده بر توانایی آن جهت ایجاد یک مدل که بتواند ضرایب موجک بهنیه را برای جایگذاری پیدا کند و نیز به عنوان یک فاکتور ترکیب‌کننده برای جایگذاری نهان‌نگاری عمل کند، تکیه دارد. پس IRW-Med مطرح شده قادر به جاسازی نهان‌نگاری با اعوجاج پایین، بیرون کشیدن اطلاعات مخفی و نیز بازیابی تصویر اصلی است. تکنیک IRW-Med پیشنهادی نسبت به ظرفیت و نامحسوسی موثر است و کارایی از طریق مقایسه‌های آزمایشی در مقایسه با تکنیک‌های موجود با استفاده از تصاویر استاندارد و همچنین به عنوان یک پایگاه‌داده تصاویر پزشکی دردسترس به صورت عمومی به اثبات می رسد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان