مدل های برنامه ریزی پویا اصلاحی برای بهینه سازی عملیات مخزن

عنوان مقاله: Stochastic Dynamic Programming Models for Reservoir Operation Optimization

چکیده مقاله:

اکثر برنامه های کاربردی برنامه ریزی پویا احتمالی از سیاست های ایستا نشات گرفته شده است که از جریانهای ورودی دوره ای قبلی به عنوان متغیر وضعیت هیدرولوژیکی استفاده می کند. این مقاله یک مدل برنامه ریزی پویا احتمالی را ایجاد می کند که این مدل بهترین پیش بینی جریان دوره ای فعلی را به کار می برد تا بتواند مخزنی را تعریف نماید که به آزادسازی سیاست و محاسبه سودهای مورد انتظار از عملیات آتی بپردازد. استفاده از بهترین پیش بینی جریان به عنوان متغیر حالت هیدرولوژیکی به جای جریان ورودی دوره ای قبل ، منجر به بهبود قابل ملاحظه در عملیات مخزن شبیه سازی شده با سیاستهای عملیات مخزن ثابت شده می گردد. این نتایج مربوط به یک سد در Aswan در حوضه رود نیل است که اپراتورهای دیگر سیستم های مخزن نیز اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار می دهد که از جریان پیشین گذشته می تواند برای پیش بینی جریانات بهبود یافته استفاده نماید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان