یک روش برای کاهش آزمون رگرسیون و اولویت بندی انتشار های چابک

عنوان مقاله:

A Prioritization for Regression Testing Reduction and Prioritization of Agile Releases

چکیده مقاله:

آزمون رگرسیون نوع آزمون نرم افزاری است که به دنبال کشف اشکالات نرم افزاری جدید در قسمتهای موجود در سیستم پس از اعمال تغییرات در آنها است. اهمیت آزمون رگرسیون در دهه گذشته با افزایش پذیرش روش های توسعه سریع، رشد کرده است که نیازمند اجرای آزمایشی رگرسیون در پایان هر انتشار است. در این مقاله، با توجه به شباهت مسائل در موارد مختلف آزمون و با توجه به پوشش داستان کاربر ما یک رویکرد آزمون رگرسیون چابک خودکار را ارائه می دهیم که تعداد موارد آزمون را که در مرحله رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد، کاهش می دهد. سپس، موارد آزمایش کاهش یافته با استفاده از پارامترهای چابک با وزن ارائه شده توسط کاربر تعیین می گردد. رویکرد پیشنهادی برای کاهش و اولویت بندی موارد آزمون برای آزمون،رگرسیون چابکی را افزایش می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان