اصول و اقدامات مدیریت عمومی

عنوان مقاله: THE PRACTICE AND DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION

چکیده مقاله:

از این تعهد شروع می شود که مدیریت سنتی، سازمان یافته دولتی شکست میخورد و درنتیجه مردم ، اعتماد خود را از دولت از دست می دهند.بعد از سال ها، شورش های سیاسی ضد دولت و انقلاب اداری و پوشش خبری منفی، مدیریت دولتی به طور گسترده باطل و پوچ بود. ارای عقاید دولتی نشان داد که در سال ۱۹۹۳ تنها ۲۰ درصد مردم به دولت فدرال برای انجام کارها به طور صحیح اعتماد کردند- کاهش شدید از ۷۶ درصد در سال ۱۹۶۳.   آمریکایی ها فکر کردند که دولت فدرال ۴۸ سنت از هر دلار مالیات جمع آوری شده را تلف کردند.تصویر دولت های محلی هم به بدی ظاهر شد. شورش های پرداخت کنندگان مالیات از کالیفرنیا تا ماساچوست آغاز شد . تا سال ۱۹۹۱، ۱۹ ایالت ، محدودیت های اعمال شده بر مالیات ها و مخارج را وضع کرد- از بیش از دو محدودیت در سال ۱۹۷۸، زمانی که پیشنهاد محدود کننده ی مالیات کالیفرنیا توجه افراد زیادی را به خود جلب کرد. اکثریت ایالات ، محدودیت های مالیات را بر یک نوع مالیات و دیگر محدودیتها را بر دولت های محلی خود قرار می دادند.دولت ها در سراسر ایالات متحده آمریکا نیاز مبرم خود را به اصلاحات و حتی بازابداع نشان دادند؛ به گونه ای که دیوید اوسبورن و تو گابرل در عنوان کتاب پرفروش سال ۱۹۹۲ ، انرا ابداع دوباره ی دولت نامگذاری کردند.

ترجمه از صفحه ۱۹ فایل به بعد می باشد.

توسط
تومان