بهینه سازی یک کلکتور جذب کننده مستقیم خورشیدی با نانوسیال های پلاسمونی مخلوط شده

عنوان مقاله:

Optimization of a direct absorption solar collector with blended plasmonic nanofluids

چکیده مقاله:

اخیرا علاقه زیادی به سمت بهبود عملکرد کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم (DASC) ایجاد شده است. پژوهش جاری، یک روش بهینه سازی سیستماتیک برای بهبود عملکرد DASC خصوصا برای یک سیستم با استفاده از نانوسیال های پلاسمونیک معرفی کرده است. این نانوسیالها دارای مشخصه جذب سازگاری اند به طوریکه ضریب جذب آن را باتوجه به طول موج با ترکیب نانوسیال های فلزی با اندازه (شکل های) مختلف میتوان تقریبا ثابت نگه داشت. در عین حال، دامنه ضریب جذب را میتوان با تغییر تجمع ذرات تغییر داد. بنابراین ضریب جذب نانوسیالهای پلاسمونیک باید در پروسه بهینه سازی لحاظ شود؛ اگرچه در مطالعاتی که تاکنون انجام شده خیلی مدنظر قرار نگرفته است. در این مطالعه، هندسه کلکتور ( یعنی عمق و طول کانال)، مشخصه جریان (مانند نرخ جریان) و ویژگی سیال (مانند ضریب جذب) به عنوان متغیرهای مساله در فرایند بهینه سازی لحاظ شده اند. تاثیر هر متغیر بر پارامترهای بهره دمایی، راندمان حرارتی و تلفات حرارتی به صورت نظری تجزیه و تحلیل شده است. به منظور کاستن هزینه DASC و جلوگیری از تجمع ذرات به هنگام استفاده از نانوسال های پلاسمونیک، ما پیکربندی را با کمترین ضریب جذب ممکن و نیز بهره دمایی و راندمان بالای قابل قبول در نظر گرفته ایم. نتایج این مطالعه، توسعه کلکتورهای حرارتی خورشیدی با نانوسیال های پلاسمونیک راندمان بالا را تسهیل خواهد کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان