رقابت دوگانه بازار و تنظیم نرخ سپرده در بانک های اسلامی و متعارف

عنوان مقاله: Dual market competition and deposit rate setting in Islamic and conventional banks

چکیده مقاله:

این مقاله مساله رقابت در بازارهای بانکی دوگانه را به وسیله تحلیل عوامل تعیین کننده نرخ سپرده در بانک های اسلامی و متعارف، مورد بررسی قرار می دهد. در بررسی نمونه از ۲۰ کشور با سیستم بانکی دوگانه در طول دوره زمانی ۲۰۰۰-۲۰۱۴، در یافتیم که تفاوت های قابل توجهی در رفتارهای قیمت گذاری بانک های اسلامی وجود دارد. بانک های متعارف با بازار قویتر نرخ سپرده های پایین تری را خواهند داشت، اما قدرت بازار برای بانک های اسلامی قابل توجه نیست. در منطقه مسلمان نشین ، بانک های مرسوم نرخ های سپرده را بالاتر در نظر می گیرند و همچنین زمانی که قدرت بازار آنها پایین تر است نیز مقدار بیشتری افزایش می دهند. در حالی که بانک های متعارف تحت تأثیر رقابت بانک های اسلامی قرار می گیرند، بانک های اسلامی تنها توسط بانکها در کشورهای مسلمان تحت تاثیر قرار می گیرند. یافته های ما پیامدهای مهمی در ارتباط با رقابت و ثبات بانک در بازارهای بانکی دوگانه را نشان می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان