روش مدیریتی اطلاعات برای کسب یادگیری شبکه‏ های سازمانی

عنوان مقاله:   A knowledge management approach to capture organizational learning networks

چکیده مقاله:

روش‏های موثر مدیریت اطلاعات در سازمان‏ها بر ایجاد و انتقال اطلاعات متمرکز شده‏اند. لذا آگاهی و صلاحیت در محل کار سازمانی حائز اهمیت می‏باشد. برای بسیاری از سازمان‏های علمی متمرکز، دسترسی پیوسته و توسعه دامنه تخصص امری اساسی می‏باشد. این مقاله پروژه تحقیقی جاری را برای توسعه سامانه کامپیوتری اطلاعات سازمانی که برای حمایت از وظایف مشترک و نیز طراحی و تحلیل داده‏های پیش‏بینی شده مدل و توسعه سازمانی مشخص شدند را توصیف می‏کند. هدف اولیه این تحقیق ایجاد یک سیستم کامپیوتری است که در ابتدا به صورت اینترانت (پورتال شرکت) برای روند اشتراکی است که بعدها قابل بسط به استفاده در سامانه‏های مدیریتی اطلاعات عمومی است. سامانه کامپیوتری و عامل طراحی شده به دنبال ایجاد لایه‏های داده‏های شبکه‏ای برای یادگیری اینترانت و تحلیل داده‏های پیش‏بینی شده ، تعیین لغات، و معانی اطلاعات اشتراکی و استفاده مجدد از پروژه‏ها است. با درنظر گرفتن تعریف سرمایه فکری، این تحقیق درباره مدیریت موثر اطلاعات براساس ماهیت پویای اطلاعات سازمانی و تحلیل داده‏های پیش بینی شده بحث می‏کند که می‏تواند ارزش سازمانی را ارتقاء دهد. این مقاله مدیریت اطلاعات و دیدگاه مهندسی برای بکارگیری تحلیل پیش بینی شده در محل کار برای نیل به سمت توسعه شبکه یادگیری سازمانی را ارائه می‏کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان