نقطه ایزوالکتریک و فعالیت جذب g-C3N4 متخلخل

عنوان مقاله: Isoelectric point and adsorption activity of porous g-C3N4 

چکیده مقاله:

نقطه ایزوالکتریک (IEP) یک پارامتر مهم فیزیکی و شیمیایی بسیاری از ترکیبات مانند اکسید ها، هیدروکسید ها و نیتریت ها می باشد و می تواند به تخمین بارهای سطحی عناصر ترکیب در pH های مختلف کمک کند. در این کار، سه نوع از نیترید های کربن گرافیتی (g-C3N4) به واسطه گرم کردن مستقیم ملامین، تیو اوره و اوره، بوجود می آیند. نمونه های آماده شده میکرو ساختارهای مختلف و IEP های موثر بر فعالیت جذب خود را نشان دادند. تفاوت در ریزساختار های حاصل پیش ساز های مختلف در طول سنتز می باشند. IEP ها از g-C3N4 به دست آمده حدود ۴-۵ بار اندازه گیری می شوند که به دلیل تعادل واکنش های شیمیایی بین یون های هیدروژنی، یون های هیدروکسیلی و گروه های آمینی در سطح g-C3N4 می باشد. IEP g-C3N4 تهیه شده از تیو اوره کمتر از نمونه هایی است که از ملامین و اوره تهیه شده اند. فعالیت جذبی متیلن بلو بر روی g-C3N4 از اوره و تیو اوره تهیه شده عالی بود، که نشان می دهد g-C3N4is یک جاذب امیدوار کننده می باشد. این کار مرجع مفیدی برای انتخاب پیش برنده هایی است که g-C3N4  را آماده می نمایند و g-C3N4 را با ترکیبات دیگر در محلول ترکیب می کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان