عملکرد ذخیره سازی هیدروژن نانو ذرات پالادیوم آراسته شده روی کربن نیترید گرافیتی

عنوان مقاله:

Hydrogen storage performance of palladium nanoparticles decorated graphitic carbon nitride

چکیده مقاله:

پالادیوم در مواد کربنی غنی از نیتروژن g-C3N4 توسط روش مقرون به صرفه ساده ای ساخته شده است. از مطالعه خواص ذخیره هیدروژن ماتریکس میزبان g-C3N4 و Pd-g- C3N4 با روش کاهش فشار با استفاده از دستگاه Sievert در محدوده های۰٫۱ PH2 (MPa) تا ۰٫۴ و محدوده دمایی ۰ T (C) تا ۱۰۰، نشان داده شده است که ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن Pd-g-C3N4 به ۲٫۶ درصد وزنی در ۲۵ درجه سانتی گراد و ۴ مگاپاسکال می رسد.در دمای اتاق،یک افزایش از ۶۶٪ در ظرفیت مصرف هیدروژن توسط نانوذرات Pd (Pd-NPs) تزئین شده بر روی ماتریس میزبان g-C3N4، به وضوح فرآیند لبریز شدن هیدروژن را نشان می دهد.پراکندگی خوب Pd-NPs در ماتریس میزبان g-C3N4 و تقویت تعامل بین ماتریس میزبان g-C3N4 و Pd-NPs تجزیه مولکول های هیدروژن را کاتالیز می کند و مهاجرت متعاقب اتم های هیدروژن به ماتریس میزبان g-C3N4 به علت مکانیسم لبریز شدن می باشد. از مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که ارتباط بین کاتالیست حامی و ذرات کاتالیستی باعث افزایش ظرفیت مصرف هیدروژن می شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان