یک چارچوب نوین بازیابی و تحمل پذیری خطا مبتنی بر مسیریابی پیشرو و پسرو در شبکه‌های نرم افزار محور

عنوان مقاله: Fault Tolerance in TCAM-Limited Software Defined Networks

چکیده مقاله: امروزه یکی از مباحث مورد توجه در زمینه شبکه‌های کامپیوتری شامل شبکه‌های نرم‌افزار محور (شبکه نرم‌افزار محورها) می‌باشد. در شبکه‌های نرم‌افزار محور، تحمل پذیری خطای پیشگیرانه مبتنی بر رویکردهای مختلف مسیریابی، بازیابی سریع خطا را امکانپذیر می‌سازد و همین امر نیازمند پیاده سازی پروتکل‌های و پروتکل‌های مختلف مسیرهای پشتیبان در حافظه‌های آدرس‌دهی محتوا در سوئیچها می‌باشد. از طرفی استفاده از پروتکل‌های مختلف تعیین مسیرهای پشتیبان منجر به سربار اضافی و عدم مسیریابی صحیح در سوییچ‌ها می‌شود. بدین‌ترتیب جهت تضمین پهنای باند مورد نیاز برای یک جریان داده بهنگام بروز خطاهای ارتباطی، علاوه بر رزرواسیون پهنای باند، نیازمند مسیرهای پشتیبان نیز می‌باشیم.

بنابراین ما با درنظر گرفتن چالش‌های فوق و با اتخاذ رویکردهای مسیریابی محلی، متصویر تحمل‌پذیری خطای پیشگیرانه را در شبکه نرم‌افزار محورها، مورد بررسی قرار داده و چهارچوب پیشنهادی خود را ارائه می‌دهیم. روش پیشنهادی در این پایان نامه ارائه یک چارچوب نوین بازیابی و تحمل پذیری خطا مبتنی بر مسیریابی پیشرو و پسرو در شبکه‌های نرم افزار محور می‌باشد. در این طرح با برنامه‌نویسی و بهینه‌سازی یک فرمول، مجموعه مسیرهای پشتیبان جهت حفاظت از یک جریان داده و با کاهش تعداد پروتکل‌های اضافی و پهنای باند مورد نیاز برای مسیرهای پشتیبان را تعیین می‌کنیم. چهار چوب پیشنهادی در این پایان نامه جهت محاسبه و تعیین مسیرهای پشتیبان و در نتیجه افزایش کارایی شبکه و بهینه‌سازی مصرف پهنای باند شامل دو الگوریتم نوین زیر می‌باشد:

  • الگوریتم مسیریابی محلی پیشرو (FLR: Forward Local Routing).
  • الگوریتم مسیریابی محلی پسرو (BLR: Backward Local Routing).

نتایج پیاده سازی و شبیه‌سازیهای الگوریتم‌های پیشنهادی نشان می‌دهند که الگوریتم‌های پیشنهادی بسیار بهینه عمل می‌کنند و تعداد پروتکلهای اضافی مورد نیاز برای یک جریان داده را تا ۷۵% در مقایسه با سایر رویکردها کاهش می‌دهد. ‌هم‌چنین نتایج نشان دادند که الگوریتم‌های پیشنهادی به لحاظ کارایی پهنای باند پشتیبان موثر بوده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان