بررسی ویژگیهای استراتژیک پایانه های ترکیبی: شواهد تجربی برزیل

عنوان مقاله: Exploring strategic characteristics of intermodal grain terminals: Empirical evidence from Brazil

چکیده مقاله:

شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل به طور مداوم جهت ایجاد مزایای رقابتی در حال تحول و تکامل هستند. شناخت رقبا و نحوه رفتار آنها، یکی از پیش نیازهای اساسی  برای شرکت ها جهت اتخاذ موقعیت استراتژیک مناسب است. به همین دلیل استراتژی و عملکرد دو جز جدایی ناپذیر تلقی می شوند. در این مقاله، ما از این دو حوزه مرکزی در زمینه مدیریت کسب و کار از منظر اپراتورهای پایانه های ترکیبی بهره برداری می کنیم. چارچوب تجزیه و تحلیل بر اساس عملیات قوی و ادبیات مدیریت استراتژیک برای شناسایی الگوی استراتژیک ۲۴ پایانه بین المللی حمل و نقل در سراسر پنج منطقه برزیل ساخته شده است. کارایی عملیاتی پایانه ها از طریق تجزیه و تحلیل پوشش داده ها ارزیابی می شود. در ادامه، گروه های استراتژیک با پشتیبانی تجزیه و تحلیل خوشه ای شناسایی می شوند. نتایج حاکی از وجود دو گروه عمده استراتژیک است که عبارتند از: پایانه های متنوع در مقیاس کوچک و پایانه های متمرکز در مقیاس بزرگ. این مطالعه با استناد به این نکته  است که پایانه های مقیاس کوچک متنوع تمایل به ارائه طیف وسیعتری از خدمات ثانویه به عنوان یک جایگزین برای مقابله با مقیاس کوچک خود دارند ، به همین دلیل استراتژی تمایز را می پذیرند. از سوی دیگر، پایانه های بزرگتر تمایل به تمرکز بیشتر بر فرایند انتقال دارند، بنابراین، احتمال انتخاب استراتژی رهبری هزینه بیشتر می باشد. مفاهیم نظری و مدیریتی حاصل از یافته ها ارائه و مورد بحث قرار می گیرند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان