بررسی تجربی تیر بتونی با مقطع P شکل تحت انفجار تماسی و در شرایط مواجهه با انفجار از فاصله نزدیک

عنوان مقاله:

Experimental investigation of p-section concrete beams under contact explosion and close-in explosion conditions

چکیده مقاله:

در این مقاله نتایج بررسی تجربی در مورد نفوذ انفجاری [۱] یک تیر بتونی با مقطع p ارایه می شود. بیست و سه تیر بتنی با مقطع p و طول ۱۰۰ سانتی متر مورد آزمایش قرار گرفتند. خرج اصلی مواد منفجره از نوع TNT در سه موقعیت مختلف قرار داده شد: انفجار تماسی در مرکز، انفجار تماسی بالای جان و انفجار از فاصله نزدیک در مرکز. پارامترهای نفوذ [۲]داخلی و خارجی پنل با اندازه‌گیری قطر دهانه حفره حاصل از خروج مواد انفجاری، حفره حاصل از پوکیدگی [۳]و حفره ایجاد شده توسط انفجار ارزیابی شدند. نتایج تجربی با پیش‌بینی مقادیر بدست‌آمده از مدل‌های تحلیلی ارایه‌شده توسط مک وی، موریشیتا و رمنیکوف مقایسه شدند. یک شکاف [۴] اصلاح شده با خط محدود کننده دهانه و یک حفره بدون خط محدود کننده دهانه، براساس نتایج تجربی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گرفتند. از مقدار بیش‌ترین نسبت ناحیه تخریب عرضی (MCDAR) برای ارزیابی میزان آسیب وارده استفاده شد. حداکثر مقدار MCDAR به ۰.۳۳۱ متناظر با شرایط آزمایشگاهی C5 رسید که در آن انفجار در بالای جان تیر رخ داده بود.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان