آیا گونه ما در گروه ها و جمعیت هایی کوچک در سراسر آفریقا تکامل یافته است و چرا این موضوع مهم است؟

عنوان مقاله:

Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter

چکیده مقاله:

ما این دیدگاه را که گونه ما , هوموسپینس(گونه ای که ما انسان های امروزی به انها بازمیگردیم)، در یک جمعیت یا منطقه خاص آفریقا تکامل یافته است، به چالش می کشیم. تاریخچه وقایع و تنوع فیزیکی فسیل های انسانی پلیستوسن نشان می دهد که جمعیت های مختلف ریخت شناسی مربوط به گروه های هوموسپینس در سراسر آفریقا زندگی می کردند. به طور مشابه، داده های باستان شناسی آفریقایی نشان می دهد که منشاء چندساله و ماندگاری فرهنگ ماده متفاوتی از پلیستوسن در محیط های مختلف پالئوسکوئیک است.   مطالعات ژنتیکی همچنین نشان می دهد که ساختار جمعیتی امروز در آفریقا به زمان های دیرین گسترش می یابد، که با داده های زیست محیطی دیرین تغییرات و شکسته شدن مناطق قابل سکونت تغییر یافته و شکسته شده در تطابق است. ما استدلال می کنیم که این زمینه ها از نظریه مدون ساخت یافته ی آفریقای ماقبل تاریخ پشتیبانی می کند که باید در منابع تکامل بشر، ایجاد تفسیرهای جدید،سوالات و پژوهش های بین رشته ای مورد توجه قرار گیرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان