تأثیر توپوگرافی سطحی بر اتلاف و انطباق انرژی در تماس الاستیک بارگذاری شده مماسی

عنوان مقاله:

The Influence of Surface Topography on Energy Dissipation and Compliance in Tangentially Loaded Elastic Contacts

چکیده مقاله:

تاثیر سختی سطح non-Gaussian در تماس الاستیک بارگذاری شده در هر دو جهت مماسی و عمودی(نرمال) مورد بررسی قرار گرفته است. روش حل عددی مبتنی بر طرح چند سطحی و ترکیب قضیه Ciavarella = Jaeger اجرا شده است، که اجازه محاسبه سریع شرایط بارگذاری لغزش جزئی، از جمله اتلاف انرژی برای یک چرخه بارگذاری مماسی و کاملا معکوس را می دهد. اثر سختی متغیر RMS، ناهمواری، (درجه اوج نمودار آماری) و طول همبستگی در ناحیه های تماسی، مقادیر سختی و اتلاف انرژی ارائه شده است و اهمیت این پارامترها و روش های بارگذاری مورد بحث قرار گرفته است. مشخص شد که اتلاف انرژی می تواند به شدت توسط افزایش سختی سطح بیشتر شود. نمودارها نشان می دهند که چگونه میزان اتلاف انرژی در ناحیه تماس توزیع می شود، و برخی توضیحاتی را برای این مشاهدات و پراکندگی که ممکن است در سطوح با سختی اسمی مشابه وجود داشته باشد ارائه کرده اند. مناسب بودن این پارامترها برای پیش بینی رفتار تماس سطوح سخت نیز در نظر گرفته شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان