پدیده تخلیه جزئی در حفره مصنوعی موجود در هندسه عایق کابل؛ اعتبارسنجی و شبیه‌سازی تجربی

عنوان مقاله:

Partial Discharge Phenomena within an Artificial Void in Cable Insulation Geometry: Experimental Validation and Simulation

چکیده مقاله: با وجود حفره و روزنه در پوشش کابل، تکرار تخلیه جزئی یکی از منابع اصلی تخریب عایق است که احتمالا منجر به خرابی کامل می‌شود. بنابراین، کنترل شرایط پوشش کابل با اندازه‌گیری تخلیه جزئی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. تکرار اندازه‌گیری تخلیه جزئی بر روی یک شی آزمایشی با وجود حفره در عایق کابل، به درک بهتر ویژگی‌های این پدیده در پوشش کمک می‌کند. پس در این کار، نمونه‌های آزمایشی هندسه عایق کابل حاوی حفره‌ای مصنوعی در آزمایشگاه برای تست تخلیه جزئی آماده شده است. اندازه‌گیری‌های این پدیده به عنوان تابعی از اندازه حفره و ولتاژ اعمال شده، انجام گرفته است. یک مدل فیزیکی از فعالیت تخلیه جزئی در حفره مصنوعی هندسه عایق کابل نیز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عناصر محدود طراحی شده است. این مدل با درنظر گرفتن وقوع تخلیه جزئی در توزیع میدان الکتریکی غیریکنواخت حفره و حرکت بار درطول سطح حفره توسعه پیدا کرده است. این مدل برای شبیه‌سازی دفعات تخلیه جزئی در حفره موجود در هندسه عایق کابل صورت گرفته تا درک این پدیده فیزیکی را بهتر کند. این موضوع شامل اثر توزیع بار سطح حفره بر توزیع میدان الکتریکی در محدوده حفره از طریق مقایسه با نتایج اندازه‌گیری‌های به دست آمده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان