تشخیص خودکار ایزوتوپهای رادیویی از یک پلتفرم هواپیما با استفاده از تجزیه و تحلیل تشخیص الگو از طیفهای اشعه گاما

عنوان مقاله:

Automated detection of radioisotopes from an aircraft platform by pattern recognition analysis of gamma-ray spectra

چکیده مقاله:

یک روش تعمیم یافته جهت اتوماسیون تشخیص رادیو ایزوتوپها از طیفهای اشعه گاما که از یک پلتفرم هواپیما با استفاده از آشکارسازهای سدیم یدید، توسعه یافت. به کارگیری داده های ارایه شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (ASPECT)، مدل های طبقه بندی چند متغیره براساس آنالیز افتراقی غیر خطی، برای کاربرد طیف وسیعی از مقیاس بندی ها بر پایه ارتفاع و فیلتر دیجیتال توسعه داده شدند. مجموعه آموزشی طیف های مورد استفاده در مدل های طبقه بندی ساختمان، از ترکیبی از طیف های پس زمینه جمع آوری شده در میدان و طیف های سنتز شده به دست آمده اند و توسط  از طیف های جمع آوری شده آزمایشگاهی رادیوایزوتوپهای هدف در زمینه های میدانی گرد آوری شده است. این رویکرد نیاز به آزمایش میدان با منابع رادیواکتیو را برای استفاده در ساخت مدل های طبقه بندی حذف می نماید. با استفاده از یک روش مدل سازی بیوگاوس، نمرات تبعیض آمیز که به عنوان خروجی های مدل های طبقه بندی به کار گرفته شده است، مربوط به سطح اطمینان می باشد. این نتیجه به راحتی تفسیر مرتبط با حضور یا عدم امضای یک رادیوایزوتوپ خاص در هر طیف جمع آوری شده ارائه می دهد. با این روش، طبقه بندی ها برای دو رادیو ایزوتوپ مورد علاقه در برنامه های نظارت بر رادیولوژیک هوا سزیم-۱۳۷ (۱۳۷Gs) و کبالت-۶۰ (۶۰Co)، استفاده شد. طبقه بندی بهینه با داده های میدانی جمع آوری شده از مجموعه ای شامل شش مکان جغرافیایی متنوع، سه مورد شامل ۱۳۷Cs، ۶۰Co یا هر دو، مورد آزمایش قرار گرفتند. هنگام اجرای مدل های طبقه بندی بهینه ، درصد کلی طبقه بندی صحیح برای طیف های جمع آوری شده در این سایت ها برای طبقه بندی های ۶۰Co و ۱۳۷Cs  به ترتیب معادل ۹۹٫۹ و ۹۷٫۹٪ بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان