بهینه سازی گروهی دستور(کوئری) به منزله کوتاه کردن طولانی ترین زمان اجرا دستورات تشخیصی در سیستم های نهفته لحظه ای

عنوان مقاله:

Class-based Query-Optimization for Minimizing Worst-Case Execution Times of Diagnostic Queries in Embedded Real-Time Systems

چکیده مقاله:

تشخیص فعال در سیستم های نهفته لحظه ای کامپیوتری، پایایی کلی سیستم را توسط تشخیص خطا و بازیابی خطا افزایش می دهد. پایگاه داده های لحظه ای و دستورات تشخیصی یک راه حل معمول برای تحقق تشخیص فعال هستند. پایگاه داده های لحظه ای و دستور های تشخیصی راه حل معمول برای تحقق تشخیص فعال هستند. این مقاله تکنیکی را برای بهینه سازی دستور داده های تشخیصی در یک سیستم نهفته محتمل خطا لحظه ای برطرف می کند. نمودار جهت داری به نام نمودار تشخیصی چند الگویی(چند دستوری) (DMG) براساس علائم و ویژگی های تشخیصی، ماژول ورودی بهینه سازی کوئری برای پردازش هر دستور در زمان کوتاه طولانی ترین اجرای آن است. فرآیند استنتاج تشخیصی به صورت موقت و فرضی با معرفی مراحل استنتاج میانی با نام علائم تجزیه می شود. این علائم و ویژگی های تشخیصی که از DMG استخراج شده اند در یک پایگاه داده تعبیه شده در سرور SQL فراگیر ذخیره می شوند. اجرای دستور بر اساس دوره زمانی بوده و هر گره دستور DMG باید در زمان محدود خود که طولانی ترین زمان اجرای دستور است، به پایان برساند. پس از آن الگوریتم دستور تشخیصی را با استفاده از تکنیک طبقه بندی دستورات بهینه می کند. روش دسترسی به هر دستور بر اساس نوع آن انتخاب می شود. در اتصالات دستورات ، بهینه ترین ترتیب اتصال با برآورد فاکتور انتخابی بر اساس تعداد قله های موجود در هر ترتیب اتصال محاسبه می شود. نتایج ارائه شده در این زمینه نشان می دهد که دستور داده های تشخیصی به طور موثری بهینه شده اند و طولانی ترین زمان اجرای آنها به حداقل رسیده است.

واژه های کلیدی: تشخیص فعال، پایگاه داده نهفته لحظه ای، طولانی ترین زمان اجرا، نمودار چند الگویی(چند دستوری) جهت دار

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان