روانشناسی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Realising the richness of psychology theory in contingency-basedmanagement accounting research چکیده مقاله: تا کنون، نظریات روانشناسی به طور گسترده ای در تحقیقات حسابداری مدیریت مبتنی بر احتمالات مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما به نحوه به کارگیری این نظریات ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: The influence of family therapy on marital conflicts چکیده مقاله: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خانواده درمانی بر مناقشات زناشویی است. در این پروژه، مصاحبه بالینی و مقیاس رضایت زناشویی ENRICH مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ...
توسط
تومان