هنر
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: American Cartoons: Parody and Satire in South Park and The Simpsons چکیده مقاله: این پایان نامه بر روی کارتون‌های آمریکایی محبوب و بحث برانگیز برای افراد بالغ آمریکایی شامل پارک جنوبی و سیمپسون‌ها تمرکز می‌کند و شیوه‌ای ...
توسط
تومان