مهندسی معدن
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Performance-based Evaluation on the Natural Smoke Exhausts System of Theatre چکیده مقاله: تجزيه و تحليل مشخصات حركت دود در ساختمان، مطالعه و بررسي در خصوص عقلانيت و  اعتبار سيستم كنترل حريق از تئاتر است.  مطالعه در مورد استفاده ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: CHARACTERISATION OF IRON ORE — A CASE STUDY OF MOUNT TOKADEH, WESTERN NIMBA AREA, LIBERIA چکیده مقاله: شرکت ArcelorMittal Liberia در حال ارزیابی فرصت­های توسعه ذخایر سنگ آهن Mount Tokadeh  در کشور لیبی می­باشد. این ذخایر در ...
توسط
تومان