مهندسی مواد
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Composite Double-Networke hedrogels to improve adhesion on biological surfaces    چکیده مقاله: علی‌رغم توسعه هیدروژل  با خواص مکانیکی بالا،چسبندگی ناکافی بین این مواد و سطوح زیستی به طور قابل‌توجهی کاربرد آن‌ها در حوزه پزشکی را محدود می‌سازد. با کنترل فرایندهای تغلیظ، یک محلول پلیمری دوتایی(هیدروژل شبکه دوگانه) با حجم۹۰ % آب طراحی نمودیم که این ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor laccase for the elimination of endocrine disrupting chemicals چکیده مقاله: در سال های اخیر، تلاش روزافزونی برای بهبود کیفی تصفیه فاضلاب های حاوی غلظت بالای آلاینده های ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: The Influence of Surface Topography on Energy Dissipation and Compliance in Tangentially Loaded Elastic Contacts چکیده مقاله: تاثیر سختی سطح non-Gaussian در تماس الاستیک بارگذاری شده در هر دو جهت مماسی و عمودی(نرمال) مورد بررسی قرار گرفته است. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Measurement of fracture toughness by nanoindentation methods Recent advances and future challenges چکیده مقاله: در این مقاله، پیشرفت های اخیر برای اندازه گیری چقرمگی شکست در مقیاس های کوچک با استفاده از روش های مبتنی بر نانو نفوذگری، ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Thermodynamic approach to the vaporization and growth phenomena of SiC ceramics. II. The SiC surface under oxidative conditions چکیده مقاله: شرایط ترمودینامیکی در سطح SiC و تحت فشار اکسیژن از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد: (i) ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Linking homogenization and densification in W–Ni–Cu alloys through master sintering curve (MSC) concepts چکیده مقاله: تاثیرات همگن‌سازی ماتریسی روی تف‌جوشی با استفاده از براده‌های از پیش مخلوط شده و آلیاژشده Ni و Cu در آلیاژهای سنگین تنگستن ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Determining Distribiution Power System Louding Measurements Accuracy Using Fuzzy Logic چکیده مقاله: این مقاله روش منطق فازي و بررسی تجربی برای تعيين توزيع دقت اندازه گيري بارگذاری سيستم توان با استفاده از منطق فازي را ارائه می ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Low pressure injection moulding mass production technology of complex shape advanced ceramic components چکیده مقاله: این مقاله بازبینی و خلاصه شده ی تجربه تولید صنعتی ترکیبات سرامیکی است با اشکال پیچیده و مرسوم طراحی شده که بصورت ...
1 2
توسط
تومان