مهندسی صنایع
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic modeling and operation optimization for the cold end system of thermal power plants during transient processes چکیده مقاله: این مقاله بر روی مدل سازی دینامیکی سیستم خروجی سرد نیروگاه حرارتی و بهینه سازی عملکرد آن طی ...
توسط
تومان