مهندسی برق و الکترونیک
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimal power flow solution in power systems using a novel Sine-Cosine algorithm چکیده مقاله: کاربرد الگوریتم جدیدی این مقاله ارائه شده است که برپایه یک روش  Sine-Cosine  اصلاح شده به منظور حل مسئله جریان انرژی مطلوب (OPF) می ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Magnetic Equivalent Circuit Model of Interior Permanent-Magnet Synchronous Machine Considering Magnetic Saturation چکیده مقاله: این مقاله یک مدل تحلیلی برای ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی (IPMSM) را با یک رویکرد مدار معادل مغناطیسی (MEC) بهبود می بخشد. مدل ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Partial Discharge Phenomena within an Artificial Void in Cable Insulation Geometry: Experimental Validation and Simulation چکیده مقاله: با وجود حفره و روزنه در پوشش کابل، تکرار تخلیه جزئی یکی از منابع اصلی تخریب عایق است که احتمالا منجر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: A Novel Backup Distance Protection Scheme for Series-Compensated Transmission Lines چکیده مقاله: حفاظت دیستانس متعارف به امپدانس توالی مثبت برای حفاظت خط دربرابر خطاهای کوتاه مدار اعمال می‌شود. خطوط جبران سری ممکن است به‌طور قابل ملاحظه‌ای، امپدانس توالی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: A Reliability Perspective of the Smart Grid چکیده مقاله: افزایش پیچیدگی شبکه‌های برق، تقاضای روبه‌رشد و نیاز به قابلیت اطمینان، امنیت و کارآیی بیشتر هم‌چون دغدغه‌های محیط زیست و پایداری انرژی منجر به تاکید بر نیاز به جهشی ...
مقاله-ترجمه-شده
  عنوان انگلیسی مقاله: The transient-state effect of the reactive power control of photovoltaics ystems on a distribution network چکیده مقاله: علی رغم ظرفیت کم, سیستم های تولید توزیع شده (DG) می توانند باعث افزایش ولتاژ تغذیه کننده شوند, وقتی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: A Mathematical Model of SOFC Power Plant for Dynamic Simulation of Multimachine Power Systems چکیده مقاله: شبکه های برق مدرن، سیستم هایی دینامیک چند جزئی پیچیده با سطوح عملیاتی زیاد هستند که از طیف گسترده ای از ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Introduction to Electrical Systems for Medical Facilities چکیده مقاله: 1.عمومی این بحث، مقدمه ای بر برنامه ریزی، طراحی و ساخت سیستم های برق الکتریکی و روشنايى برای ساختمانهای پزشکی و دندانپزشکی (MTF) ارائه می دهد. مقصود از ...
1 2
توسط
تومان