مهندسی کامپیوتر
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: What is search engine optimization: SEO چکیده مقاله: وب سایت هایی که دیگر وب سایت ها را براساس کلمات کلیدی، توضیحات و محتویات آنها شاخص گذاری  و طبقه بندی می کنند و ازاینرو آسان تر و سریع تر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Non parametric motion recognition using temporal multiscale Gibbs models چکیده مقاله: ما یک رویکرد اصلی برای تجزیه و تحلیل حرکت غیر پارامتریک در توالی تصاویر را ارائه می دهیم. این ارائه متکی بر مدل سازی آماری توزیع های ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: n-Tiered Test Automation Architecture For Agile Software Systems چکیده مقاله: این مقاله به معرفی معماری یک تست خودکار Multi-Tiered (چند ردیفی) به منظور بهینه سازی اتوماسیون تست در محیط توسعه یافته نرم افزار سریع، با در نظر گرفتن ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: On Blockchain Security and Relevant Attacks چکیده مقاله: فناوری زنجیره‌ی بلوکی شاهد اقبال گسترده و رشد سریع در سال‌های اخیر بود.  این طراحي با توزیع همتا به همتا (نظير به نظير) مبتكرانه کسب‌وکارهای متعددی را جذب کرد و جوامع ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله:   Necessary requirements for Blockchain Technology and its Applications چکیده مقاله: فن‌آوری زنجیره‌ی بلوکی نوآورانه است و به‌وسیله‌ی الگوریتم‌های رمزنگاری، پایگاه داده توزیع‌شده و دفتر کل دیجیتال امن شده است.   فن‌آوری زنجیره‌ی بلوکی در حال جایگزین کردن پایگاه داده ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Automatic Test Case Generation for Unit Software Testing Using Genetic Algorithm and Mutation Analysis چکیده مقاله: مهندسان نرم‌افزار زمان زیادی را صرف فرآیند آزمون نرم‌افزار می‌کنند. همچنین در صنایع دیده‌شده است که در فرآیند نرم‌افزار پول زیادی صرف ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله:  E-inclusion modeling for blended e-learning course چکیده مقاله: این مطالعه به مسئلۀ دسترسی الکترونیکی می پردازد که مربوط به دسترسی بسیاری از افراد است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات سود میبرند. علیرغم این واقعیت که اتحادیه اروپا ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Introduction to Blockchain Technology   چکیده مقاله: زنجیره‌ی بلوکی ساختار توزیع‌شده ای از داده ها است: نظارت هیچ مرجع رسمی مرکزی بر عملیات صورت گرفته در سیستم وجود ندارد و داده‌ها بین چندین واحد مستقل توزیع می‌شوند.  زنجیره‌ی بلوکی ...
1 2 3 5
توسط
تومان