مهندسی عمران
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Experimental investigation of p-section concrete beams under contact explosion and close-in explosion conditions چکیده مقاله: در این مقاله نتایج بررسی تجربی در مورد نفوذ انفجاری یک تیر بتونی با مقطع p ارایه می شود. بیست و سه تیر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Reliability Analysis of Steel SMRF And SCBF Structures Considering the Vertical Component of Near-Fault Ground Motions چکیده مقاله: مجموعه قوانین طرح زمین لرزه در آمریکای فعلی بر آن است که هیچ عدالتی را در خصوص مهم دانستن تاثیرات ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimization of Real Time Operation of a Multiple-Reservoir system چکیده مقاله: این مقاله نیاز رایج عملیات واقعی مخزن چندگانه را نشان می‌دهد. روشی بااستفاده از فرم برنامه‌ریزی پویا (DP) برای گزینش مسیر سیاست ذخیره‌سازی مخزن بهینه از طریق ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Real-Time Operation of Reservoir System by Genetic Programming چکیده مقاله: سیاست عملیات مخزن به مقادیر خاص متغیرهای قطعی و اقدامات قابل پیش‌بینی هم‌چون متغیرهای تصادفی بستگی دارد که اختلافات کوچک بر انتشار آب و کارآیی عملیات مخزن تاثیر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Real-Time Operation Rules in Reservoir Systems Operation چکیده مقاله: قوانین عملیات مخزن معادلات منطقی یا ریاضی هستند که  برای محاسبه انتشار آب از مخزن بر اساس جریان ومقدار حجم ذخیره سازی پیاده سازی می شوند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Experimental study on seismic behavior of steel plate reinforced concrete composite shear wall چکیده مقاله: دیوار برشی کامپوزیتی مسلح شده توسط ورق فولادی (SPRW) گونه‌ای نوین از دیوارهای برشی کامپوزیتی می‌باشد که از یک ورق فولادی که ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review چکیده مقاله: در طول 20 سال گذشته، یکی از مهمترین راهکارها در زمینه مهندسی منابع آب، توسعه و پذیرش تکنیک های بهینه سازی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic modeling and operation optimization for the cold end system of thermal power plants during transient processes چکیده مقاله: این مقاله بر روی مدل سازی دینامیکی سیستم خروجی سرد نیروگاه حرارتی و بهینه سازی عملکرد آن طی ...
1 2
توسط
تومان