گروه فنی مهندسی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Composite Double-Networke hedrogels to improve adhesion on biological surfaces    چکیده مقاله: علی‌رغم توسعه هیدروژل  با خواص مکانیکی بالا،چسبندگی ناکافی بین این مواد و سطوح زیستی به طور قابل‌توجهی کاربرد آن‌ها در حوزه پزشکی را محدود می‌سازد. با کنترل فرایندهای تغلیظ، یک محلول پلیمری دوتایی(هیدروژل شبکه دوگانه) با حجم۹۰ % آب طراحی نمودیم که این ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: What is search engine optimization: SEO چکیده مقاله: وب سایت هایی که دیگر وب سایت ها را براساس کلمات کلیدی، توضیحات و محتویات آنها شاخص گذاری  و طبقه بندی می کنند و ازاینرو آسان تر و سریع تر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor laccase for the elimination of endocrine disrupting chemicals چکیده مقاله: در سال های اخیر، تلاش روزافزونی برای بهبود کیفی تصفیه فاضلاب های حاوی غلظت بالای آلاینده های ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Non parametric motion recognition using temporal multiscale Gibbs models چکیده مقاله: ما یک رویکرد اصلی برای تجزیه و تحلیل حرکت غیر پارامتریک در توالی تصاویر را ارائه می دهیم. این ارائه متکی بر مدل سازی آماری توزیع های ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Performance-based Evaluation on the Natural Smoke Exhausts System of Theatre چکیده مقاله: تجزيه و تحليل مشخصات حركت دود در ساختمان، مطالعه و بررسي در خصوص عقلانيت و  اعتبار سيستم كنترل حريق از تئاتر است.  مطالعه در مورد استفاده ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimal power flow solution in power systems using a novel Sine-Cosine algorithm چکیده مقاله: کاربرد الگوریتم جدیدی این مقاله ارائه شده است که برپایه یک روش  Sine-Cosine  اصلاح شده به منظور حل مسئله جریان انرژی مطلوب (OPF) می ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Time-based subcycle formulation for fatigue crack growth under arbitrary random variable loadings چکیده مقاله: تنظیم و اعتبارسنجی رشد ترک خستگی تحت سیکل های مبتنی بر زمان، برای محاسبه رشد ترک خستگی تحت بارهای دامنه متغیر تصادفی عمومی پیشنهاد ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: The Influence of Surface Topography on Energy Dissipation and Compliance in Tangentially Loaded Elastic Contacts چکیده مقاله: تاثیر سختی سطح non-Gaussian در تماس الاستیک بارگذاری شده در هر دو جهت مماسی و عمودی(نرمال) مورد بررسی قرار گرفته است. ...
1 2 3 10
توسط
تومان