آمار
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: A Prioritization for Regression Testing Reduction and Prioritization of Agile Releases چکیده مقاله: آزمون رگرسیون نوع آزمون نرم افزاری است که به دنبال کشف اشکالات نرم افزاری جدید در قسمتهای موجود در سیستم پس از اعمال تغییرات در ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله:  Improving classification rate constrained to imbalanced data between overlapped and non overlapped regions by hybrid algorithms  چکیده مقاله: جنبه جدیدی از طبقه بندی داده های نامتوازن مورد بررسی قرار گرفت. بر خلاف طبقه بندی داده های نامتوازن ...
توسط
تومان