فیزیک
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Isoelectric point and adsorption activity of porous g-C3N4  چکیده مقاله: نقطه ایزوالکتریک (IEP) یک پارامتر مهم فیزیکی و شیمیایی بسیاری از ترکیبات مانند اکسید ها، هیدروکسید ها و نیتریت ها می باشد و می تواند به تخمین بارهای ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Porous Graphitic Carbon Nitride Synthesized via Directly Polymerization of Urea for Efficient Sunlight-driven Photocatalytic Hydrogen Production چکیده مقاله: انرژی مستقیما گرفته شده از نور خورشید رویکردی جذاب را برای رفع نیاز به منابع انرژی سبز در مقیاس حرارتی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: g-C3N4 supported metal (Pd, Ag, Pt) catalysts for hydrogen production from formic acid چکیده مقاله: کاتالیست های فلزی حمایت شده g-C3N4 (Pd، Ag، Pt) سنتز شدند و عملکرد کاتالیزوری آنها برای تولید هیدروژن از اسید فرمیک ارزیابی شد. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: CO2 adsorption in single-walled carbon nanotubes چکیده مقاله: جذب CO2 در نانولوله های کربنی تک محوره (SWNTs) در محدوده دما 0-200 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفته و عمدتا یک فرآیند جذب فیزیکی است. SWNT ها تقریبا به ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimization of a direct absorption solar collector with blended plasmonic nanofluids چکیده مقاله: اخیرا علاقه زیادی به سمت بهبود عملکرد کلکتورهای خورشیدی جذب مستقیم (DASC) ایجاد شده است. پژوهش جاری، یک روش بهینه سازی سیستماتیک برای بهبود عملکرد ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic modeling and operation optimization for the cold end system of thermal power plants during transient processes چکیده مقاله: این مقاله بر روی مدل سازی دینامیکی سیستم خروجی سرد نیروگاه حرارتی و بهینه سازی عملکرد آن طی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Hands-on defibrillation: Theoretical and practical aspects of patient and rescuer safety چکیده مقاله: دستگاه شوک برای درمان هزاران نفر از مردم هر سال با استفاده از ولتاژ بسیار بالا استفاده می شود، اما با وجود این، جراحات ...
توسط
تومان