ریاضی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: A Mathematical Model of SOFC Power Plant for Dynamic Simulation of Multimachine Power Systems چکیده مقاله: شبکه های برق مدرن، سیستم هایی دینامیک چند جزئی پیچیده با سطوح عملیاتی زیاد هستند که از طیف گسترده ای از ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله:  Improving classification rate constrained to imbalanced data between overlapped and non overlapped regions by hybrid algorithms  چکیده مقاله: جنبه جدیدی از طبقه بندی داده های نامتوازن مورد بررسی قرار گرفت. بر خلاف طبقه بندی داده های نامتوازن ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Integration of aggregate distribution and dynamic transportation planning in a supply chain with capacity disruptions and the ripple effect considerationz   چکیده مقاله: در این مقاله تصمیمات پویا برنامه ریزی از یک ارائه دهنده خدمات تدارکات را ...
توسط
تومان